16 VI 2005

Ocena kronik klasowych

Jak co roku, nauczyciele bibliotekarze, oceniali kroniki klasowe. W konkursie na najładniejszą kronikę wzięło udział 12 klas. Przy ocenie kronik brano pod uwagę: bogactwo opisywanych wydarzeń, systematyczność, poprawność stylistyczną opisów, szatę graficzną, ogólne wrażenie estetyczne. Stosując się do powyższego kryterium, nagrodzono kroniki następujących klas: klasy 1b, klasy3k, klasy 3i. Ponadto wyróżniono kroniki klasy 3b i 2g. Serdeczne gratulacje!!!2 VI 2005

Święto Patrona Szkoły

W ramach przygotowań do obchodów Święta Patrona, biblioteka szkolna zorganizowała wśród uczniów gimnazjum konkursy związane z osobą Patrona. Wśród wszystkich uczniów klas pierwszych przeprowadzono konkurs: "Życie i działalność Stefana Kardynała Wyszyńskiego". Maksymalną liczbę punktów zdobyły następujące osoby: Anna Kuczborska kl.1c, Monika Iwanowska 1f, Klauda Kołodyńska kl.1f, Ewa Mielecka kl.1f, Andżelika Pawlik kl.1f Dla chętnych uczniów klas drugich i trzecich ogłoszono konkurs literacki. Rozwiń myśl Stefana Kardynała Wyszyńskiego: "Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania bliźnich". W tej kategorii przyznano trzy równorzędne miejsca: Magdalenie Klepackiej kl.3i, Konradowi Nesterukowi kl.3f, Wojciechowi Bieleckiemu kl.3b. Ponadto wyróżniono prace: Marty Rybackiej kl.3h, Edyty Skolimowskiej kl.3e,Martyny Guzowskiej kl.3f, Damiana Górzkowskiego kl.3b, Agaty Kowalczyk kl.3f. Serdecznie gratulujemy!!! Zwycięzców obydwu konkursów nagrodzono nagrodami książkowymi na uroczystej akademii z okazji Święta Patrona Szkoły.23 V 2005

Spotkanie z Ludmiłą Marjańską

W gościnnych murach filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącej się przy ul. Rynkowej, młodzież naszego gimnazjum uczestniczyła w spotkaniu z poetką Ludmiłą Marjańską. Odbyło się ono z okazji X Dni Książki pod hasłem "Siedlczanie czytają". Pisarka nie kryła swego zadowolenia, widząc tak liczną grupę młodzieży, lubiącej czytać książki i chętnej do rozmowy na temat literatury. Bardzo ciepło opowiadała o latach swojej młodości, licznych próbach poetyckich i literackich, tłumaczeniach. Opowieści te były radosne, zawsze bardzo barwne, snute pięknym literackim językiem. Na zakończenie spotkania poetka podpisała książki, które młodzież przyniosła ze szkolnej biblioteki. Egzemplarze te powiększą kolekcję "Książek z wpisem autora", która w naszej bibliotece jest już dość pokaźna.

Spotkanie z Ludmiłą Marjańską 2004/200516,19 IV 2005

Pierwsza sesja naukowa na temat "Wody"

Sesja została zorganizowana przez Sekcję Nauki Samorządu Uczniowskiego. Biblioteka szkolna włączyła się w realizacje tego wielkiego naukowego przedsięwzięcia. Wyeksponowano tablicę obrazującą motyw wody w literaturze, gdzie przytoczono najpiękniejsze opisy wody, zaczerpnięte zarówno z poezji jak i prozy. Dokładnie wyjaśniono symbolikę wody, przypomniano związki frazeologiczne i przysłowia związane z wodą. Przygotowano wystawę reprodukcji najpiękniejszych obrazów wielkich malarzy, pokazujących różne oblicza wody, widziane oczyma artysty. Przygotowano krótkie opracowania tematów: "Woda w tradycji ludowej", "Woda w mitologii", "Motyw wody w Biblii". Wyeksponowano także kilkanaście książek o tematyce morskiej zarówno z literatury pięknej, jak i popularnonaukowej. Wszystkie materiały przygotowane na tę sesję trafiły do biblioteki szkolnej jako pokłosie tego naukowego wydarzenia.

Pierwsza sesja naukowa na temat "Wody" 2004/20051 IV 2005

Wizyta uczestniczek kursu z zakresu 

bibliotekoznawstwa

Wzorem lat ubiegłych nasza biblioteka gościła uczestniczki kursu kwalifikacyjnego z zakresu bibliotekoznawstwa. Przyszłe bibliotekarki obejrzały bibliotekę szkolną, zapoznały się z jej dokumentacją oraz poznały formy pracy z czytelnikiem. Aktywnie uczestniczyły w zajęciach "Motyw przyrody w literaturze i sztuce", które przeprowadziła mgr Danuta Tatarczak. Szczegółowo omówiono motyw róży i motyw wody w literaturze, sztuce i muzyce. 

Wizyta uczestniczek kursu z zakresu bibliotekoznawstwa 20045/200511 II 2005 r.

Konkurs walentynkowy 

"Co wiesz o św. Walentym?"

Został już rozstrzygnięty walentynkowy konkurs plakatowy – "Co wiesz o św. Walentym?" Spośród prawidłowych odpowiedzi, w drodze losowania, wyłoniono zwycięzcę. Została nim Kinga Pawluk z kl. 3k. Brawo Kinga!!! Również dzisiaj dostarczono walentynkową pocztę. W tym roku funkcję walentynkowych listonoszy pełniły uczennice z klasy 3f: Joanna Ładziak, Marlena Jaszczuk, Katarzyna Lipińska i Agata Kowalczyk.

Konkurs walentynkowy "Co wiesz o św. Walentym?" 2004/200518 I 2005 r.

Spotkanie z poetką – panią Urszulą Tom

W dniu dzisiejszym, dzięki uprzejmości Miejskiego Ośrodka Kultury, mieliśmy przyjemność gościć w czytelni siedlecką poetkę, panią Urszulę Tom. W spotkaniu wzięła udział młodzież z klasy 3b i 3f. Poetka opowiedziała młodym słuchaczom o swojej przygodzie z pisarstwem, recytowała wiersze, zachęcała uczestników do recytacji i analizy wybranych utworów. Najbardziej aktywni uczniowie zostali nagrodzeni tomikami wierszy. Biblioteka również wzbogaciła się o kilka zbiorków z dedykacją autorki.

Spotkanie z poetką – panią Urszulą Tom 2004/20058-9 XII 2004 r.

Świąteczne stroiki

W czytelni szkolnej zaprezentowano wystawę świątecznych stroików. Uczniowie poszczególnych klas przygotowali je na konkurs zorganizowany przez Samorząd Uczniowski i bibliotekę szkolną. W konkursie wzięło udział 15 klas. Wszystkie prace były starannie wykonane, oryginalne i niepowtarzalne. Wyniki konkursu: I miejsce kl.3k, II miejsce kl.2g, III miejsce kl.1f. Gratulujemy !!!

Świąteczne stroiki 2004/200529 XI 2004 r.

Andrzejki 2004 – tym razem na ludowo

W dniu dzisiejszym czytelnia przybrała niecodzienny wygląd . Haftowane serwety, pasiaste narzuty, naftowa lampa, kołowrotek nawiązywały do wystroju wiejskiej izby. W takiej scenerii dziewczęta ubrane w stroje ludowe, wróżyły z wosku, butów, łupiny orzecha, obierzyny z jabłka .... W role wiejskich dziewcząt wcieliły się: Malwina Smuniewska kl.3d, Joanna Łukaszuk kl.3d, Magdalena Wolska kl.3f, Magdalena Stefaniuk kl.3f.

Andrzejki 2004/200525 X 2004 r.

Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych

W tym dniu każdy czytelnik odwiedzający bibliotekę szkolną otrzymał przygotowany specjalnie z tej okazji folder, informujący o pracy biblioteki szkolnej7-16 X 2004 r.

"Motyw przyrody w literaturze i sztuce"

W czytelni szkolnej można było obejrzeć wystawę "Motyw przyrody w literaturze i sztuce". Prezentowane materiały przygotowano w formie przystępnych i czytelnych mind-map. Przytoczono wiersze i fragmenty najpiękniejszych opisów przyrody zaczerpniętych z literatury oraz wyeksponowano najpiękniejsze reprodukcje obrazów, nawiązujące do tematu wystawy. Specjalne miejsce poświęcono jednemu z motywów przyrody – róży. Rozpatrzono symbolikę róży w różnych aspektach. Całość wystawy oprawiono stosowną muzyką.

Wystawa "Motyw przyrody w literaturze i sztuce" 2004/20056 X 2004 r.

"Polubić poezję"

Pod takim tytułem odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy. Zajęcia prowadziła mgr Danuta Tatarczak, która od tego roku pełni funkcję doradcy metodycznego. Serdecznie gratulujemy !!!

"Polubić poezję" 2004/2005