Copyright 2017 - Custom text here

Rekolekcje

REKOLEKCJE W PARAFII BOŻEGO CIAŁA

W dniach 10-14 grudnia trwać będą rekolekcje adwentowe w parafii Bożego Ciała. Serdecznie zapraszamy.
Szczegółowy rozkład nabożeństw na stronie parafii

Konkurs- Alfik humanistyczny 2014

KONKURS ALFIK HUMANISTYCZNY

Dnia 17 grudnia 2014 r. odbędzie się konkurs polonistyczny. Zgłoszenia przyjmuje Pani Ewa Zwolińskiej do 26 listopada 2014 r. Koszt 9 zł. Zapraszamy chętnych uczniów do udziału w konkursie.

wniosek o stypendium 1 sem 2014-2015

UBIEGANIE SIĘ O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2014-2015

Uczniowie uzdolnieni będący mieszkańcami Miasta Siedlce mogą ubiegać się o STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE. Termin składania wniosków (tylko w wersji papierowej) o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Siedlce za I semestr roku szkolnego 2014/2015 upływa dnia 27 lutego 2015 roku.
 

Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu nie później niż do 24 lutego 2014r.

WYMAGANIA:

  1. Średnia ocen klasyfikacyjnych kandydata nie może być niższa niż 4,8 a ocena z zachowania nie może być niższa niż wzorowa.
  2. Kandydat powinien się legitymować dodatkowymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowo-rekreacyjnymi na szczeblu regionalnym i wyższym.


ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM:

  1. Stypendium II stopnia -  przyznaje się uczniom osiągającym wysokie wyniki w dziedzinach nauki, konkursów, olimpiad przedmiotowych oraz innych niż przedmiotowe, w zawodach sportowych na szczeblu regionalnym i wojewódzkim.
  2. Stypendium I stopnia -  przyznaje się uczniom osiągającym wysokie wyniki w dziedzinach nauki, konkursów, olimpiad przedmiotowych oraz innych niż przedmiotowe, w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i międzynarodowym.

 

Konkurs Bóbr 2014

WYNIKI IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO "BÓBR"

13 listopada uczniowie naszej szkoły przystąpili do IX Konkursu Informatycznego "Bóbr"  W konkursie można było uzyskać maksymalnie 120 punktów. Poniżej przedstawione zostały najwyższe wyniki uczniów PG4.

  1. Michał Pleszczyński - 92,25
  2. Patryk Chmielak - 90
  3. Jakub Bajera - 84,50
  4. Marcin Kopański - 79,75
  5. Karol Gorzkowski - 70,50
  6. Mateusz Pietrasik - 51,00

 

Dyskoteka walentynkowa

DYSKOTEKA WALENTYNKOWA W PG 4

Dnia 12 lutego, w czwartek odbędzie się DYSKOTEKA w ramach "walentynkowego święta". Czas trwania 17:00 - 20:00. Wstęp jedyne 3zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY SU.

f t g m