Copyright 2018 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Posumowanie konkursu „Dobre rady na odpady"


Podczas trwającej na przełomie maja i czerwca  br. akcji zebrano ogółem 1 912 kg makulatury. W konkursie pod patronatem ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW udział wzięło 12 klas. Nagrody pieniężne ufundowane przez ZUO zostaną przeznaczone przez zwycięskie klasy na cele kulturalne. [Czytaj dalej]

f t g m