Copyright 2018 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Udział w posiedzeniu Rady Miasta

Udział klasy I a w posiedzeniu Rady Miasta

Udział PG 4 w sesji rady miasta SiedlceDnia 29 maja uczniowie klasy I a  razem z opiekunem p. Wojciechem Chwedczukiem uczestniczyli w posiedzeniu Rady Miasta Siedlce. Obrady zostały otwarte przez p. Henryka Niedziółkę, przewodniczącego Rady Miasta. Na początku została przestawiona prezentacja z okazji 25 - lecia Samorządu Siedleckiego, w której omówione zostały wszystkie sukcesy związane z decyzjami podjętymi przez Radę Miasta. Następnie zostało przeprowadzone głosowanie dotyczące przyjęcia protokołu VII sesji. Kolejnym punktem było przedstawienie sprawozdań z działalności różnych spółek siedleckich, dwóch ośrodków pomocy społecznej oraz z realizacji współpracy Siedlec z organizacjami pożytku publicznego. Dalej Rada Miasta przeszła do podejmowania uchwał. W sumie było ich 14.
Dla uczniów naszej szkoły była to ciekawa nietypowa lekcja WOS.

Get started with blogging on howtostartblogging.com
f t g m