Utworzono: 06 październik 2016
Administrator

Informacja na temat stypendiów Prezydenta Miasta Siedlce

Stypendia Prezydenta Miasta Siedlce za II semestr roku szkolnego 2015/2016 zostaną wypłacone w dniu 12 października 2016 r. (środa) w Kasie Urzędu Miasta Siedlce lub przekazane na wskazany we wniosku rachunek bankowy, zgodnie z wolą rodziców/opiekunów ucznia.

[Więcej informacji w załączniku]